Nasza firma specjalizuje się w profesjonalnych pomiarach i badaniach akustycznych, w szczególności dotyczących obowiązujących regulacji prawnych w obszarach ochrony środowiska. Wszystkie badania realizowane są w naszym niezależnym laboratorium. Laboratorium działa na terenie całego kraju.

EKOINVEST Bartosz Jeszke Laboratorium Pomiarów Hałasu posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 1667, potwierdzający kompetencje do prowadzenia pomiarów hałasu pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych.

Akredytowane pomiary hałasu wykonywane są w oparciu o aktualne normy, metodyki referencyjne oraz wymagania prawne w zgodnie z polityką jakości laboratorium.

Pomiary wykonywane są przy użyciu analizatorów dźwięku firmy Svantek wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem dodatkowym.

W sekcji Pliki do pobrania udostępniamy zlecenie pomiarów oraz kartę oceny laboratorium. Aby zamówić pomiary w Państwa firmie prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów a następnie wypełnienie formularza zlecenia i odesłania go do nas na adres lab@ekoinvest.com.pl. Gwarantujemy szybkie terminy realizacji i profesjonalną obsługę. Po wykonanym badaniu otrzymają Państwo kartę oceny laboratorium, jej wypełnienie i odesłanie do nas pozwoli nam na zapewnienie najwyższej jakości usług i ciągłe doskonalenie.