• pomiary środowiskowe wynikające z obowiązkowego monitoringu w zakresie hałasu pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych.