• pozwolenia zintegrowanego,
  • zgody na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (studium ochrony atmosfery),
  • pozwolenia wodnoprawnego (operat wodnoprawny),
  • zgody na wytwarzanie, odzysk lub unieszkodliwianie, transport i zbieranie odpadów (programy gospodarowania odpadami).