• wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • karty informacyjne przedsięwzięć,
  • raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko,
  • raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na obszary chronione NATURA 2000,
  • analizy po realizacji przedsięwzięć,
  • prognozy i programy środowiskowe.