Oferta

Oferujemy pełną obsługę firm, przedsiębiorców i osób prywatnych w zakresie ochrony środowiska. Wyrażamy nadzieję, iż nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem. Zapraszamy Państwa do współpracy

Wykonujemy oceny środowiskowe wynikające z ustawowych obowiązków przedsiębiorcy i koordynujemy proces wydania pożądanej decyzji:

 • wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • karty informacyjne przedsięwzięc,
 • raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko,
 • raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na obszary chronione NATURA 2000,
 • analizy porealizacyjne przedsięwzięć,
 • prognozy i programy środowiskowe.

Sporządzamy wnioski w celu uzyskania:

 • pozwolenia zintegrowanego,
 • zgody na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (studium ochrony atmosfery),
 • pozwolenia wodnoprawnego (operat wodnoprawny),
 • zgody na wytwarzanie, odzysk lub unieszkodliwianie, transport i zbieranie odpadów (programy gospodarowania odpadami).

Realizujemy pomiary środowiskowe wynikające z obowiązkowego monitoringu w zakresie:

 • hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych.

Wykonujemy również:

 • analizy przyrodnicze dla studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
 • prognoz oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • programy ochrony środowiska powiatów i gmin,
 • instrukcje eksploatacji składowisk odpadw,
 • plany gospodarki odpadami powiatów i gmin,
 • programy usuwania azbestu z terenu gmin i powiatów,
 • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
 • projektowanie terenów zielonych,
 • OUTSOURCING ŚRODOWISKOWY.