Laboratorium pomiarów hałasu

Dodatkową usługę naszej firmy stanowią pomiary i badania akustyczne, w szczególności dotyczące obowiązujących regulacji prawnych w obszarach ochrony środowiska realizowane w naszym niezależnym laboratorium pomiarów hałasu.

 

EKOINVEST Bartosz Jeszke Laboratorium Pomiarów Hałasu posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 1667, potwierdzający kompetencje do prowadzenia pomiarów hałasu pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych.

Akredytowane pomiary hałasu wykonywane są w oparciu o aktualne normy, metodyki referencyjne oraz wymagania prawne w zgodnie z polityką jakości laboratorium.

Pomiary wykonywane są przy użyciu analizatorów dźwięku firmy Svantek wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem dodatkowym.

Laboratorium działa na terenie całego kraju.

Poniżej udostępniamy zlecenie pomiarów oraz kartę oceny laboratorium, aby zamówić pomiary w Państwa firmie prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów a następnie wypełnienie formularza  zlecenia i odesłania go do nas na adres biuro@ekoinvest.com.pl. Gwarantujemy szybkie terminy realizacji i profesjonalną obsługę. Po wykonanym badaniu otrzymają Państwo kartę oceny laboratorium, jej wypełnienie i odesłanie do nas pozwoli nam na zapewnienie najwyższej jakości usług i ciągłe doskonalenie.

 

- Umowa zlecenie o wykonanie pomiarów.

- Karta oceny laboratorium.